KURUMSAL

Çevre Politikamız

Çına Otomotiv Makina San.ve Tic. Ltd. Şti, çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir. Bu amacın başarılması için;

  •  Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması yönünde faaliyetlerimizi diğer sistemlerle bütünleşik bir şekilde yöneterek, çevresel öncülüğümüzle tanınan bir firma olmayı,
  •  Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak üretim hatlarımızdaki tüm operasyonlarda ve ürünlerde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütmeyi, 
  •  Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, ve geri dönüşümü için çalışmalar yapmayı,
  •  Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  •  Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,  sürekli iyileştirme faaliyetlerini temel alan bir çevre yönetim sisteminin oluşturulmasını taahhüt eder, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.


E-Posta adresinizi bırakın. bültenlerimizden haberiniz olsun